Nasze drużyny

                                                        Regulamin WLSP

Regulamin Warszawskiej Ligi Szóstek Piłkarskich

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Warszawska Liga Szóstek Piłkarskich jest amatorską ligą piłki nożnej.

2. Warszawska Liga Szóstek Piłkarskich organizuje ligę piłki nożnej, rozgrywaną na sztucznej 
nawierzchni /trawa/, turniej halowy- " Halowe Mistrzostwa Warszawy", na twardej nawierzchni
 klepka, parkiet.

3. W rozgrywkach ligi WLSP występują zespoły , które na podstawie poprzedniej edycji znalazły się 
w określonych ligach. Zarząd przed nowym sezonem może dołączyć 
dowolną ilość zespołów. 

5. W rozgrywkach pucharu WLSP występują zespoły zgłoszone w lidze jak i wszystkie niezrzeszone 
w WLSP, które wyrażą chęć uczestnictwa w zawodach i opłacą odpowiednie składki.

6. W rozgrywkach halowych WLSP występują zespoły zaproszone do turnieju.

7. W lidze , pucharze i rozgrywkach halowych WLSP mogą występować wszyscy ,nawet profesjonalni 
zawodnicy zgłoszeni w PZPN, nie wprowadza się limitu wieku. Zawodnicy grają na swoją 
odpowiedzialność . Zawodnicy występujący w rozgrywkach W.L.S.P. nie są ubezpieczeni.

8. Do interpretacji Regulaminu Warszawskiej Ligi Szóstek Piłkarskich upoważniony jest Zarząd.          

W sezonie 2014/2015 będzie składała się on z następujących członków:
Prezes - Krzysztof Żurkowski/Kordiał/  , Wiceprezes - Robert Różycki /Los Lamusos/ ,
Wiceprezes - Piotr Zdunek /SPE/.

9. Wszystkie informacje zostają umieszczone na oficjalnej stronie internetowej WLSP pod adresem;
http://www.wlsp.webpark.pl/ .

II PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN WYSTĘPUJĄCYCH W WLSP

1. Zespół będzie dopuszczony do rozgrywek po dopełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych:
podania nazwy zespoł ,składu drużyny,właściciela zespołu /osoba odpowiedzialna za drużynę/,
telefonu konltaktowego,informacji o zespole /herb,historia, największe osiągnięcia/
a w szczególności opłaceniu składek.

2. W sezonie 2014/2015 terminarz zostanie ustalony na całą rundę.

3. Zespoły muszą stawić się na mecze bez względu na warunki atmosferyczne.
Jedynym odstępstwem od tej reguły jest umieszczenie informacji, nie później niż dwie godziny przed meczem,
 na oficjalnej stronie internetowej WLSP: http://www.wlsp.waw.pl/

4. Zespół musi być gotowy do gry 5 minut przed wyznaczonym terminem spotkania.
Opóźnienie spotkania większe niż pięć minut jest równoznaczne z przegraniem meczu walkowerem.

5. Zespół ma obowiązek wypełnić protokół meczu przed jego rozpoczęciem. Po meczu sprawdzić 
i podpisem potwierdzić jego ważność.

6. Zespół ma prawo jeden raz w rundzie przełożyć spotkanie bez konieczności usprawiedliwienia.
Ostatecznym terminem przełożenia spotkania jest godzina 19 00 w poniedziałek poprzedzający
sobotnio - niedzielną kolejkę. Zespół może to uczynić telefonicznie pod numerem komórkowym     
602 247 174. Dodatkowe przełożenie meczu może nastąpić tylko w przypadku zgody wyrażonej przez
Zarząd oraz rywala, z którym spotkanie miałoby zostać rozegrane.

7. Dwie ostatnie kolejki rundy wiosennej nie mogą być przełożone.

8. Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednym zespole. Dopuszcza się zmiany barw w trakcie 
trwania rundy między zespołami grającymi w różnych ligach lecz tylko raz i nie w tej samej kolejce.
Między rundami zawodnicy mogą zmienić zespół także w obrębie jednej ligi. Raz zgłoszony 
zawodnik może zostać skreślony tylko w przerwie między rundami.

9. Zespół może zgłosić nowego zawodnika do drużyny w trakcie sezonu . Zgłoszenie zawodnika
- wpis do protokołu przed rozpoczęciem spotkania.

10. Wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego czyli zawodnika który gra w innym zespole
 jest karane  walkowerem.

11. Zespół musi występować w jednakowych strojach. Bramkarze zespołów grających ze sobą muszą
różnić się strojem od pozostałych zawodników.

12. Przedstawiciel zespołu jest zobowiązany do opłacenia honorarium sędziów przed meczem,
 pod groźbą niedopuszczenia do rozpoczęcia spotkania.

13. Zespół odpowiada za wszystkich kibiców towarzyszących drużynie. Zarząd może
w przypadku rażącego zachowania się osób towarzyszących zweryfikować wynik spotkania
ukarać drużynę finansowo a nawet usunąć ją z ligi.

14. Zespół nie może wystawić zawodnika ,który wyraźnie wygląda na osobę znajdującą się pod
wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.


III OBOWIĄZKI WLSP

1. Przygotowanie boiska oraz szatni.

2. Zapewnienie obsady sędziowskiej, dostarczenie protokołu spotkania.

3. Zapewnienie znaczników w przypadku jednolitych strojów konkurujących ze sobą drużyn.
Znaczniki zakłada gość spotkania .

4. Dostarczenie terminarza i regulaminu rozgrywek.

5. Umieszczenia na stronie internetowej aktualnych wyników i tabel do godziny 24 00 każdego 
wtorku po sobotnio-niedzielnej kolejce.

6. Umieszczenia na oficjalnej stronie internetowej WLSP terminu następnej kolejki do godziny 24 00 
każdego wtorku poprzedzającego sobotnio-niedzilną kolejkę. Tylko on brany jest pod uwagę w
przypadku protestów dotyczących terminu rozpoczęcia meczu.

IV PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W LIDZE WLSP.

1. Mecz trwa 2 x 25 minut .

2. Drużyny grają w sześcioosobowych składach /bramkarz + pięciu zawodników w polu/.Drużyna
musi rozpocząć mecz minimum w pięcioosobowym składzie .Może kontynuować mecz w czterech
w przypadku kontuzji bądź kary czasowej. Sędzia może odłożyć wykonanie kary czasowej gdy
 na boisku przebywa czterech graczy ale tylko w wypadku żółtej kartki. Czerwona kartka kończy mecz.
Zespół przegrywa walkowerem. Drużyna nie może występować w składzie trzyosobowym.

3. Nie ma limitu zmian .Zmiany mogą być przeprowadzone zarówno w przerwie spotkania jak i w 
trakcie trwania meczu w określonej strefie zmian . Zawodnik opuszczający plac gry musi uczynić
to wcześniej niż zawodnik wchodzący na boisko, pod groźbą kary czasowej

4. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

5. Zawodnicy po przekroczeniu przepisów karani są karami czasowymi: Pierwsza żółta kartka,
zawodnik opuszcza boisko, a drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty, druga żółta kartka u tego 
samego piłkarza, czyli w efekcie kartka czerwona, zawodnik opuszcza boisko do końca spotkania 
a zespół gra w osłabieniu przez 3 minuty. W obu wypadkach jeżeli drużyna osłabiona traci bramkę 
przed upływem kary ,zostaje ona anulowana. Zawodnik który otrzymał czerwoną kartkę opuszcza 
oczywiście boisko do końca spotkania a jego drużyna gra w osłabieniu przez 5 minut bez względu 
na zmianę wyniku meczu.

6. Zawodnik ukarany czerwoną kartką jest automatycznie wykluczony z gry w następnym spotkaniu
niezależnie od innych sankcji nałożonych przez Zarząd. Zawodnik który został po
raz trzeci ukarany żółtą kartką / oczywiście w różnych meczach/ również pauzuje w kolejnym
spotkaniu. Po przymusowej pauzie kartki liczą się zawodnikowi od początku Zarząd nie ustali innych sankcji.

7. Zawodnicy nie mogą występować w butach piłkarskich z wkręcanymi korkami oraz tzw. Lankach
z metalowym końcówkami ,pod groźbą kary indywidualnej a nawet przegrania meczu walkowerem.

8. Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 metrów, natomiast odległość muru od piłki
 przy rzutach wolnych i rożnych wynosi 5 metrów.

9. Wymiary boiska długość 50-60 metrów szerokość 30-40 metrów, wymiary bramek 2 na 3 metry
W sezonie 2014/2015 liga WLSP występować będzie na boisku zewnętrznym Hali Piłkarskiej na
Bemowie ul. Księcia Bolesława 1/3.

10. W sprawach nie poruszanych w powyższych punktach regulaminu obowiązują przepisy
Piłki Nożnej PZPN.

 

V ZASADY PUNKTACJI I USTALENIA OSTATECZNEJ KOLEJNOŚCI W LIDZE WLSP
 

1. W Lidze WLSP za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty za remis 1 punkt , a przegrana to 0 punktów.

2. O mistrzostwie i spadku z ligi decyduje większa ilość zdobytych punktów .Jeżeli dwa zespoły zdobyły
 taką samą ilość punktów decyduje bilans meczy rozegranych między sobą . W  sytuacji remisowej
 o mistrzostwie i utrzymaniu w lidze decyduje lepsza różnica bramek ,następnie więcej strzelonych bramek.
 Jeśli i w tym wypadku jest remis dochodzi do dodatkowego spotkania. W przypadku remisu w regulaminowym
 czasie zostanie zarządzona dogrywka 2 x 7,5 minuty .Nie rozstrzygnięcie spotkania w dogrywce doprowadzi
 do rzutów karnych .Zespoły wykonują po pięć rzutów karnych ,w przypadku remisu po jednym, aż do ustalenia
 zwycięzcy .Jeżeli dwa zespoły zdobywają taką samą liczbę punktów decyduje bilans meczy rozegranych między
 sobą ,w wypadku remisu decyduje lepsza różnica bramek  ,następnie więcej strzelonych bramek , przy remisie
 zespoły zajmują to same miejsce .W przypadku gdy trzy lub więcej zespołów uzyska taką samą liczbę  punktów
 . O miejscu w lidze decyduje większa różnica między strzelonymi  a straconymi bramkami ,następnie większa ilość
 zdobytych bramek , w wypadku remisu zespoły zostają sklasyfikowane na tej samej pozycji.

3. O liczebności zespołów występujących w poszczególnych ligach decyduje Zarząd przed rozpoczęciem każdego
 sezonu. W sezonie 2014/2015 w jednej lidze będą występowały wszystkie zespoły,  rozegranej  na zasadzie każdy
 z każdym Po pierwszej rundzie nastąpi podział na dwie lub trzy ligi proporcjonalnie  /50% lub 33%/ W innym
 wypadku zadecyduje Zarząd po pierwszej rundzie. Punkty zdobyte w pierwszej rundzie są zachowane .
Jedynym wyjątkiem jest konieczność dokooptowania nowych drużyn do najniższej ligi . Zespoły zagrają
 od początku i mecze pierwszej rundy nie będą liczone do końcowej tabeli.

4. O miejscu w tabeli po pierwszej rundzie decydują te same zasady jak po zakończeniu sezonu 
przedstawione w punkcie trzecim.

VI KARY

1. Walkower po za utratą punktów karany jest karą finansową w wysokości 200zł./ 50zł dla sędziów/.

2. Drużyna oddająca trzeci mecz walkowerem w całym sezonie zostaje ukarana degradacją z ligi.
Wyniki zdegradowanego zespołu zostają utrzymane w mocy jeżeli drużyna rozegra przynajmniej
51 % spotkań w rundzie nie wliczając meczy przegranych walkowerem .

3. Zespół zawodnika ukaranego czerwoną kartką musi zapłacić karę w wysokości minimum 75 zł

4. Wszystkie kary muszą być opłacone w terminie 14 dni od wydania werdyktu przez Komisję
Dyscyplinarną . Nie opłacenie kary pociąga za sobą kolejną karę- walkower w kolejnym spotkaniu.
Walkower ten jest karany kwotą 100 zł.

5. Informacje o karze są przekazywane indywidualnie zawodnikom .Informacje te nie będą
  zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej.

6. Zespołom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarząd w terminie siedmiu
dni od daty ogłoszenia werdyktu tylko w formie pisemne .Zespół  przekazuje protest sędziom 
sędziującym mecze i informuje o proteście członka Zarządu.

VIII REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW WARSZAWY 
Turniej o Halowe Mistrzostwo Warszawy opiera się na zasadach Futsalu FIFA. Do interpretacji 
przepisów powołana będzie specjalna komisja na ostatnim zebraniu przed końcem rundy jesinnej.


Warszawa 22 09 2014 r

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Warszawska Liga Szóstek Piłkarskich © 2011.